Logo

>> Alla böcker A-Z

Historia 1a1 för gymnasiet

Av: Christer Öhman

Bild 

Pris inklusive moms: 246 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789127418486
Upplaga:1
Förlag:Natur & Kultur
Utgivningsdatum:20110310
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:240 sidor
Vikt (g):435

Om boken

Christer Öhmans nya lärobok i historia är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen.

Den följer de stora utvecklingslinjerna och fokuserar på några av de viktigaste frågorna i historieämnet: Hur försörjer människor sig? Hur styrs samhällen? Och varför ser vår värld ut som den gör? Den betonar också de stora internationella konflikternas betydelse. Utan kunskap om första världskriget går det inte att förstå andra världskriget. Utan kunskaper om andra världskriget går det inte att förstå samhällsutvecklingen efter krigets slut.

 
Tre delar i en
Boken är indelad i tre delar. Den första delen handlar om vad historia är och varför kunskaper i källor och källkritik är så viktigt. Teori varvas här med praktik, och källkritiska övningar återkommer sedan längre fram i boken. Inledningsdelen avslutas med en epoköversikt från äldsta tid till 1800-talets början.

Bokens andra del går på djupet och beskriver fl era viktiga förändringsprocesser och händelser under 1800- och 1900-talet, till exempel Sveriges väg från kungamakt till parlamentarisk demokrati och tredje världens frigörelse efter andra världskrigets slut.

Den tredje och sista delen innehåller tematiska längdsnitt och gör det möjligt att gå ännu mera på djupet. Längdsnitten tar upp Mellanöstern i historien och hur krig och fred har påverkat människor genom tiderna.

Tydlig struktur och enkelt språk
Bokens fokus och indelning ger den en tydlig och lättarbetad struktur. Till denna tydlighet bidrar också den läsvänliga layouten och texten, där författaren månar om att förklara och problematisera ofta komplicerade orsakssamband. Till tydligheten bidrar även de omsorgsfullt valda bilderna, de många mellanrubrikerna och frågerutorna som avslutar varje avsnitt. Frågorna är ibland enkla till sin karaktär och fungerar som kontrollstationer för läsaren. Har jag förstått det jag just har läst? Ibland är de svåra och kräver både kunskaper och förmåga att se historiska samband.

Lärarhandledningen
Till boken finns en lärarhandledning. Den fungerar som lärarens stöd i vardagen och innehåller lektionsförslag och annat som fördjupar och kompletterar bokens innehåll, bland annat övningar i historiebruk.

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr