Logo

>> Alla böcker A-Z

Västsahara - avkolonisering med förhinder

Av: Claes Olsson

Bild saknas

Pris inklusive moms: 146 kr

Lagerstatus: Utgått

Artikelnummer:9789197373920
Förlag:Stiftelsen Global Kunskap
Utgivningsdatum:20021201
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:24 sidor

Om boken

Västsahara - avkolonisering med förhinder Det är i år 36 år sedan FN antog en resolution som uppmanade Spanien att enlighet med Spanska Saharas invånare och i samråd med regeringarna i Mauretanien och Marocko och varje annan intresserad part, vid tidigaste möjliga tillfälle fastställa tidpunkt för genomförandet av en folkomröstning under FNs överinseende med utsikten att möjliggöra för territoriets invånare att fritt utöva sin rätt till självbestämmande. FN-resolutionen 1966 var det första steget i en långvarig avkoloniseringsprocess av Västsahara för FN. Västsahara, Afrikas sista koloni, visade sig bli FNs svåraste avkoloniseringsuppdrag, och flera försök att genomföra en folkomröstning om territoriets framtid har misslyckats. Denna skrift fokuserar på de aktörer - såväl stater som regionala och internationella organisationer - av betydelse som idag kan påverka och påverkar konfliktens utveckling. Skriften beskriver också konfliktens bakgrund och utveckling och tar upp folkrättsliga perspektiv på konflikten.

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr