Logo

>> Alla böcker A-Z

89 kr

-70% (297:-)

Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering? Den frågan och många fler...[Läs mer]

(Häftad)

20110408

Av: Anna-Lena Dahlqvist, Sigurd Elofsson, Christine Andersson

Skickas omgående

136 kr

-75% (544:-)

Denna handbok har det ambitiösa syftet att överbrygga ekonomens och juristens språk i...[Läs mer]
 

(Häftad)

20011031

Av: Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson, Bo Hägglund

Skickas omgående

64 kr

-75% (256:-)

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom polisen men även inom resten av...[Läs mer]

(Häftad)

20101108

Av: Madeleine Leijonhufvud

Skickas omgående

73 kr

-70% (243:-)

I Etiken i juridiken uppmärksammas etiska frågor som lagstiftare och tillämpare av lagarna ställs...[Läs mer]
 

(Häftad)

20120822

Av: Ola Jingryd, Lotta Segergren

Skickas omgående

397 kr

Fastighetsmäklaryrket är idag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper...[Läs mer]

(Häftad)

20120216

Av: Folke Grauers

Skickas omgående

201 kr

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala...[Läs mer]
 

(Häftad)

20031112

Av: Emma Berg, Jenny Welander

Skickas omgående

27 kr

-70% (90:-)

(Häftad)

20090126

Av: Eva-Maria Svensson, Åsa Gunnarsson

Skickas omgående

131 kr

-70% (437:-)

Denna bok introducerar ämnet genusrättsvetenskap och ger exempel på forskningsfrågor och resultat...[Läs mer]
 

(Häftad)

20110117

Av: Petter Asp

Skickas omgående

171 kr

Internationell straffrätt är en lärobok som fokuserar på straffrättens internationella dimensioner....[Läs mer]

(Häftad)

20130111

Av: Lennart Grobgeld, Anders Norin

Skickas omgående

378 kr

Boken har uppdaterats med nya konsumentlagar och betydande ändringar i regelverken, bl.a. har en ny...[Läs mer]
 

(Häftad)

20110530

Av: Gertrud Lennander

Skickas omgående

116 kr

Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som...[Läs mer]

(Häftad)

20080101

Av: Margareta Erman

Skickas omgående

360 kr

Människor med funktionshinder har en laglig rätt till ett liv som andra. Den här handboken ger...[Läs mer]
 

(Häftad)

20120830

Av: Ulf Jensen

Skickas omgående

253 kr

Fastighetspant är kreditmarknadens viktigaste säkerhet. Ämnet är därför betydelsefullt för stora...[Läs mer]

(Häftad)

20040427

Av: Annika Norée

Skickas omgående

76 kr

-75% (304:-)

En översiktlig framställning av svenska polismäns rätt att skjuta. Boken innehåller flera belysande...[Läs mer]
 

(Häftad)

20110111

Av: Lars Heuman

Skickas omgående

52 kr

-75% (208:-)

Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de...[Läs mer]

(Häftad)

20051219

Av: Joakim Nergelius

Skickas omgående

89 kr

-70% (297:-)

Denna bok presenterar rättsfilosofins framväxt ur ett brett historiskt perspektiv, med...[Läs mer]
 

(Häftad)

20111213

Av: Göran Millqvist

Skickas omgående

139 kr

-60% (348:-)

Ger en sammanhängande, aktuell överblick av sakrätten och dess system samt en genomgång av nyare...[Läs mer]

(Häftad)

20100108

Av: Jan Hellner

Skickas omgående

505 kr

Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande...[Läs mer]
 

(Häftad)

20070312

Av: Jan Hellner, Marcus Radetzki

Skickas omgående

74 kr

-75% (296:-)

En pedagogisk översikt över den utomobligatoriska skadeståndsrätten, dvs. reglerna om skadestånd...[Läs mer]

(Häftad)

19940501

Av: Michael Bogdan

Skickas omgående

344 kr

Introduktion till de grundläggande civilrättsliga problem som aktualiseras i samband med...[Läs mer]
 

(Häftad)

20040101

Av: Håkan Strömberg, Hans-Gunnar Axberger

Skickas omgående

77 kr

-70% (257:-)

Denna bok avser att ge en systematisk framställning av den svenska tryckfrihetsrätten och...[Läs mer]

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr