Logo

>> Alla böcker A-Z

(Häftad)

20190109

Av: Mattias Åberg, Carl-Johan Herslow

208 kr

Carl-Johan Herslow har studerat företags­ekonomi vid Linnéuniversitetet och har en magister i...[Läs mer]

(Flexband)

20190109

Av: Lars Svedberg

392 kr

Många texter har genom åren skrivits om det gäckande pedagogiska ledarskapet, men ofta på en...[Läs mer]
 

(Flexband)

20190102

Av: Viviane Robinson

333 kr

Förändringströttheten är stor i skolans värld, där mängder av välmenande och ambitiösa...[Läs mer]

(Häftad)

20190102

Av: Eva Bjerkholt

417 kr

Professionshandledning för lärare är en djupdykning i handledning, både som teoretiskt...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190102

Av: Carina Fast

305 kr

I den här boken låter författaren Carina Fast oss följa sju barn, från deras fjärde till sjunde...[Läs mer]

(Häftad)

20190102

Av: Stefan Jerkeby

271 kr

Motivation är en viktig förutsättning för att lära, i synnerhet i skolan. Brist på motivation gör...[Läs mer]
 

(Flexband)

20190102

Av: Anna-Karin Söderström

326 kr

Kraven på rektor är många och förväntningarna är höga. Men med en blick för helheten och med tydlig...[Läs mer]

333 kr

Motivational Practice provides a rich account of how teachers who are successful in motivating...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190102

319 kr

Redaktörer för boken är Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på...[Läs mer]

361 kr

I serien Unga matematiker i arbete beskrivs elevers lärande i matematik som en spännande resa i ett...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190102

Av: Malin Valsö, Frida Malmgren

326 kr

Den fysiska skolmiljön kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller skapa en...[Läs mer]

(Häftad)

20181214

Av: Liv Gjems

201 kr

Barn träder in i en språkmiljö i samma stund som de föds, och de utvecklar sitt språk i mötet med...[Läs mer]
 

264 kr

Ambitionen med denna bok är att synliggöra och inspirera till estetiskt skapande arbete i...[Läs mer]

(Häftad)

20181205

Av: Jonas Stier

175 kr

Globaliseringen, EU-medlemskapet och samhällets ökade behov av kompetens har iscensatt en...[Läs mer]
 

292 kr

Barns motstånd har internationellt under lång tid varit ett viktigt pedagogiskt forskningsområde....[Läs mer]

(Häftad)

20181119

Av: Nils Wedel

319 kr

Kamratlärande är en metod där eleverna lär av varandra. Det ­betyder att relationen mellan eleverna...[Läs mer]
 

257 kr

Utbildning för vuxna lyfts ofta fram som en lösning på en rad aktuella samhällsutmaningar. Allt...[Läs mer]

(Häftad)

20181119

305 kr

I en tid av stora samhällsförändringar i Sverige och omvärlden, med fler mångkulturella...[Läs mer]
 

278 kr

Läraryrket är känt för att vara ett yrke med ständig tidsbrist. Att hålla sig ā jour med den...[Läs mer]

(Häftad)

20181029

Av: Barbro Hardersen

347 kr

Denna grundläggande bok handlar om hur och varför digital kompetens bör få mer plats i förskolan....[Läs mer]
 

236 kr

Hur genomförs utvecklingssamtal i förskolan, vad handlar de om och vilka funktioner har dessa...[Läs mer]

(Kartonnage)

20181017

Av: Niclas Fohlin, Jennie Wilson

478 kr

Handboken är ett praktiskt stöd för lärare som snabbt vill komma igång med kooperativt lärande. Den...[Läs mer]
 

(Häftad)

20181010

305 kr

Att lära av varandra är en nyckel till skolframgång. Den här boken fokuserar på sådana lärprocesser...[Läs mer]

278 kr

Läraryrket är känt för att vara ett yrke med ständig tidsbrist. Att hålla sig ā jour med den...[Läs mer]
 

(Häftad)

20180928

Av: Susanne Björkdahl, Gerd Eldholm

264 kr

På vad sätt kan man stimulera barns lärande genom textil? Textil som pedagogiskt redskap är en...[Läs mer]

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr