Logo

>> Alla böcker A-Z

(Inbunden)

20140118

Av: Ben Furman

221 kr

Jag är stolt över dig! Lösningsfokuserad kommunikation med barn och ungdomar.

(Häftad)

20130808

Av: Erling S Andersen, Eva Schwencke

Skickas omgående

233 kr

Tom
 

(Inbunden)

20121101

Av: Boel Heister Trygg

345 kr

Denna bok är skriven för dig som är pedagog i förskola och skola (grundskola och särskola) och som...[Läs mer]

(Häftad)

20120507

258 kr

Den frihet att välja metod man som lärare har innebär att man får och även bör pröva sig fram bland...[Läs mer]
 

(Häftad)

20120423

Av: Ulla Carlson

Skickas omgående

241 kr

Bilder uttrycker både tankar och känslor. Bildspråket kan, som vårt talade språk, utvecklas genom...[Läs mer]

(Häftad)

20120228

265 kr

Åtta läshäften avsedda som en del av introduktionen till elevernas fria läsning. Tor och...[Läs mer]
 

(Häftad)

20120113

Av: Ulf Jederlund

Skickas omgående

229 kr

"Många pedagoger, och andra, vet redan att ?Det fungerar med musik!? Min förhoppning är att boken...[Läs mer]

(Häftad)

20111216

Av: Jessica Bergkvist, Helena Fuhrman

Skickas omgående

237 kr

Hur gör man för att utveckla kvaliteten på fritidshemmet? Så att både man själv och verksamheten...[Läs mer]
 

(Spiral)

20111216

Av: Åsa Eklund

Skickas omgående

198 kr

Den här boken handlar om att göra dig som arbetar som lärare i fritidshemspedagogik medveten om...[Läs mer]

(Board book)

20111203

Av: Maja Witting

250 kr

MAJA WITTING ger i detta arbete en inblick i hur elever, som har läs- och skrivsvårigheter, med...[Läs mer]
 

(Häftad)

20111201

Av: Maja Witting

272 kr

Svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriva innehåller den speciella variant av...[Läs mer]

(Häftad)

20111201

Av: Maja Witting

250 kr

Utgått

Maja Witting visar i detta arbete, hur Wittingmetodens arbetsmaterial - de innehållsneutrala...[Läs mer]
 

(Häftad)

20110919

Av: Anna Klerfelt, Björn Haglund (red.)

Skickas omgående

225 kr

Fritidspedagogik ? fritidshemmets teorier och praktiker ger en djup och bred bild av...[Läs mer]

(Häftad)

20110815

Av: Karin Persson Gode

Skickas omgående

238 kr

  Här kan du läsa om olika pedagogiska lekar och övningar du kan göra utomhus med din...[Läs mer]
 

(Kartonnage)

20110413

Av: Love Nordenmark

Skickas omgående

68 kr

-70% (227:-)

Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskaper och en...[Läs mer]

(Häftad)

20110410

Av: Maja Witting

258 kr

Vad är det bra att behärska, om läs- och skrivinlärningen skall bli framgångsrik och läsning och...[Läs mer]
 

(Häftad)

20101130

Av: Ester Mogensen, Anna Löfmark, Ingrid Thorell-Ekstrand

Skickas omgående

225 kr

Boken ger en bred bild av hur klinisk verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård...[Läs mer]

(Häftad)

20100916

Av: Stellan Lindqvist, Gunnar Hyltegren

Skickas omgående

76 kr

-70% (253:-)

Vad är det att veta, eller att kunna, i en tid när tillgängligheten på information är så stor? Då...[Läs mer]
 

(Häftad)

20100719

Av: Maja Witting

1067 kr

Denna "Vägledning i det praktiska metodarbetet" är en noggrann beskrivning av hur man arbetar...[Läs mer]

(Häftad)

20100528

Av: Boel Heister Trygg

375 kr

TAKK - Tecken som AKK är det mest vanliga "formella" AKK-sättet i Sverige. TAKK är både en metod...[Läs mer]
 

(Häftad)

20100517

Av: Monica Ekenvall

441 kr

Att få eleverna att vilja, våga och kunna tala är en process som måste börja i det lilla. Det är en...[Läs mer]

(Häftad)

20100506

Av: Christina Wehner-Godée

Skickas omgående

61 kr

-75% (244:-)

Hur tar man bäst till vara lusten och nyfikenheten i lärandet? Varför är det ibland lätt att lära...[Läs mer]
 

(Häftad)

20100501

Av: Skolverket

Skickas omgående

56 kr

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning - i förskolan, grundskolan och på...[Läs mer]

298 kr

Bedömning är ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena i dag. I boken beskriver och...[Läs mer]
 

(Häftad)

20091229

Av: Laid Bouakaz

Skickas omgående

85 kr

-70% (283:-)

Föräldrasamverkan och föräldrainflytande liksom frågor om relationerna mellan hem och skola har...[Läs mer]

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr