Logo

>> Alla böcker A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ

Listar titlar som börjar på BA

(Häftad)

20140516

Av: Ann-Christin Cederborg (red.)

273 kr

Detta är en nytänkande bok med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige...[Läs mer]

336 kr

I Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik diskuterar författarna vad det innebär...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190115

Av: Johanna Schiratzki

289 kr

I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En...[Läs mer]

(Häftad)

20140514

390 kr

I denna antologi ska allt det ämnet barnrätt innefattar utvecklas och konkretiseras i ett antal...[Läs mer]
 

(Häftad)

20131008

Av: Håkan Sandesjö

416 kr

I boken presenteras det rättsliga stöd som kan ges till olika målgrupper som kommer i kontakt med...[Läs mer]

(Häftad)

20091020

Av: Elisabeth Arnér

167 kr

Har barn möjlighet att påverka vardagen i förskolan? Kan barn ta ansvar om de får ett större...[Läs mer]
 

(Häftad)

20160607

Av: Fanny Jonsdottir

187 kr

Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat-...[Läs mer]

(Häftad)

20140206

Av: Ylva Odenbring

223 kr

Barns könade vardag - om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola tar avstamp i en...[Läs mer]
 

178 kr

Barns lek och experimenterande verksamhet är ett rikt fält med många perspektiv, infallsvinklar och...[Läs mer]

(Häftad)

20131017

298 kr

Hur är det att leva och växa upp som barn i början på 2000-talet? Den frågan är central i boken...[Läs mer]
 

(Häftad)

20030710

Av: Tullie Torstenson Ed

Skickas omgående

219 kr

Att vara flicka eller pojke, att ha rötter i mer än en kultur, att vara barn och elev i möte med...[Läs mer]

251 kr

Barns lärande ? fokus i kvalitetsarbetet synliggör på ett pedagogiskt sätt vad systematiskt...[Läs mer]
 

(Häftad)

20111007

Av: Pia Williams

285 kr

Barns lärande i ett livslångt perspektiv ger en mångfasetterad bild av forskningen om barns...[Läs mer]

(Häftad)

20160414

Av: Susanne Gustavsson

365 kr

Kunskapen om barns lärande och växande förändras. Därmed förändras även synen på barn och till...[Läs mer]
 

(Spiral)

20120507

Av: Tove Phillips

1044 kr

Denna lärarhandledning följer lärobokens kapitel så att du enkelt kan hitta material att...[Läs mer]

(Board book)

20190124

Av: Tove Phillips

392 kr

Barns lärande och växande tar upp barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i...[Läs mer]
 

(Spiral)

20190306

Av: Tove Phillips

1044 kr

Barns lärande och växande tar upp barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i...[Läs mer]

(Häftad)

20130206

Av: Inger Wistedt, Eva Pettersson

187 kr

Tom
 

(Inbunden)

20180604

Av: Göran B Johannesson

218 kr

Sedan mer än femtio år har flera kompetenta forskare utförligt studerat hundratals fall med barn...[Läs mer]

(Flexband)

20170703

Av: Marie Bendroth Karlsson

258 kr

? Ååhh, så spännande! säger en 5-årig flicka när hon kommer med sin förskolegrupp för att se en...[Läs mer]
 

(Häftad)

20180702

Av: Kulturdepartementet

254 kr

Likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser!

(Häftad)

20150709

Av: Socialdepartementet

538 kr

Uredningen föreslår att nuvarande LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska...[Läs mer]
 

265 kr

Barn och unga är fullvärdiga människor med rättigheter. De kommer till förskolan och skolan med...[Läs mer]

(Häftad)

20171208

Av: Anna Singer

254 kr

Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som...[Läs mer]
 

(Häftad)

20170821

Av: Niklas Pramling, Anne Kultti

191 kr

Barns rätt till rötter och fötter belyser hur samverkan mellan förskolan och hemmet kan utformas...[Läs mer]

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr