Logo

>> Alla böcker A-Z

Annika Claesdotter

Böcker

20180201 Att ge form åt förskolans innehåll Bok/Häftad 222kr
20140528 Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation Bok/Häftad 184kr
20070806

Bygg och konstruktion i förskolan Bok/Häftad 184kr
20150318 Elevnära skolledarskap Bok/Häftad 222kr
20120216 Fullt av lek : om att ge utrymme för skolbarns lek Bok/Häftad 73kr
20130624 Föra tanken vidare : Reflekterande arbetssätt i skolan Bok/Häftad 107kr
20100809

Förskolan - arena för barns lärande Bok/Häftad 265kr
20150511

Förstå med kroppen : barns erfarenhet som grund för allt lärande Bok/Häftad 319kr
20190401

Göra demokrati - projekterande arbete med förskolans yngsta Bok/Häftad 222kr
20130306 Kunskap, språk och identitet - att undervisa flerspråkiga elever i F-6 Bok/Häftad 222kr
20140806 Ledarskap med fokus på lärande Bok/Häftad 222kr
20110819

Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom Bok/Häftad 318kr
20130913 Lekfull matematik i förskolan Bok/Häftad 222kr
20160614 Lekfullt samspel i förskolan Bok/Häftad 222kr
20100920 Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess Bok/Häftad 363kr
20130219 Musik i förskolan inspiration och lärande i sagans värld Bok/Häftad 196kr
20120120 Naturförskola : lärande för hållbar utveckling Bok/Häftad 196kr
20080414

Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass Bok/Häftad 72kr
20091016

Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik Bok/Häftad 615kr
20090709

Nervpirrande pedagogik Bok/Häftad 345kr
20081014

Professionellt föräldrasamarbete Bok/Häftad 292kr
20040520

Storylineboken : handbok för lärare Bok/Inbunden 408kr
20150617 Återbruk som kreativ kraft Bok/Häftad 222kr

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr