Logo

>> Alla böcker A-Z

Svenska i tiden för vuxna Kurs A, Svenska Blad

Av: Anita Danielsson, Ulla Siljeholm

Bild 

Pris inklusive moms: 792 kr

Antal:

Skickas av oss inom 2 - 5 vardagar.

Artikelnummer:9127591026
Upplaga:1
Förlag:Natur och Kultur
Utgivningsdatum:19990810
Mediatyp:Övrigt/Specialbindning
Vikt (g):695

Om boken

Läromedlet Svenska i tiden för vuxna är skrivet av samma författare, Anita Danielsson och Ulla Siljeholm, som skapat succéläromedlet Svenska i tiden för ungdomsgymnasiet.

Svenska i tiden för vuxna eftersträvar att vara lätt att arbeta med och så heltäckande som möjligt. Det ska vara ”självgående” i ordets bästa bemärkelse och inspirera eleverna att arbeta självständigt, samtidigt som det ger möjlighet till ett fruktbart samarbete mellan lärare och elev.

Kurs A
Läroboken är uppdelad i fem teman: Läslust, Språk och kommunikation, Arbete, Relationer och Liv och död. I texturvalet finns såväl litterära texter som tidningsartiklar. Till varje text finns olika slags övningar som Närläsning av texten, Diskutera och Tala och skriva. Samtliga kapitel avslutas med projektförslag och förslag till skrivuppgifter.

Svenska Blad, som består av kopieringsunderlag, kompletterar och varierar läroboken och handboken. Den ger ytterligare infallsvinklar och idéer och är avsedd att hjälpa läraren att förse varje elev eller grupp med lämpligt material, och därigenom underlätta individualisering. I Svenska Blad finns bland annat språkliga och grammatiska övningar med facit, förslag till tester och texter och uppgifter i anslutning till lärobokens teman.

Kurs B
Läroboken ger en kronologisk litteraturorientering från antiken och fram till i dag. I enlighet med kursplanen har 1900-talets idéutveckling givits stor plats. Efter varje text följer rikligt med uppgifter med olika inriktning och av varierande svårighetsgrad.

Kopieringsunderlagen i Svenska Blad kompletterar lärobokens litteraturkapitel med fler texter, uppgifter och tester. Svenska Blad innehåller dessutom kapitlen Språkriktighet och skrivträning, Texter kring språket, Analys, Tema Barn och Tema Kvinnor. Båda temana avslutas med lästips och projektförslag.

Handbok kurs A och B
Handboken för kurs A och B är uppbyggd som en uppslagsbok med register. Den fungerar som elevens uppslagsbok och övningsbok. Med hjälp av uppslagsord får eleven övningar, exempel och upplysningar som hon eller han behöver vad gäller t ex meningsbyggnad, användning av skiljetecken, litterära termer och diktanalys. Förklaringarna illustreras med citat, texter och bilder. Exempel på ord som eleven kan slå upp är: anförande, intervju, praktiska skrivelser och syftning.

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr