Logo

>> Alla böcker A-Z

Brus Antologin

Av: Karin Sjöbeck, Annika Bayard

Bild 

Pris inklusive moms: 253 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789127595378
Upplaga:1
Förlag:Natur & Kultur
Utgivningsdatum:20060914
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:350 sidor
Vikt (g):552

Om boken

BRUS startar i det eleverna känner till och leder dem sedan vidare till texter och frågeställningar från andra ämnesområden, tider och delar av världen. Här står texten, bilden och samtalet kring dessa i centrum.

BRUS med texter som fångar livet
Med BRUS kan du arbeta med svenskan på ditt sätt. Här fi nns engagerande texter om livsviktiga ämnen i olika genrer. Med hjälp av ett stort antal uppgifter får eleverna fördjupa sig i såväl skönlitteratur som sakprosa och därmed utveckla sitt eget språk. Om du inte vill styras av ett färdigt upplägg kan du välja de delar av BRUS som passar ditt sätt att undervisa.

BRUS #01 och BRUS #02
BRUS #01 och BRUS #02 innehåller ett antal avsnitt som vart och ett har ett sammanhållande tema. Temat behandlas i moderna skönlitterära texter, sakprosa och bilder av olika slag. En grundtanke är att eleven ska möta samma frågeställning i texter i olika genrer och göras medveten om vad som skiljer olika texttyper åt genom arbetet med uppgifterna som följer. Upplägget är detsamma i både BRUS #01 och BRUS #02 och tar fasta på svenskämnet som helhet. Det fi nns en progression som innebär att teman, texter och uppgifter i BRUS #02 kräver mer av eleven.

BRUS Handboken
Med Handboken utvecklas eleven som talare, läsare och skribent. Den ger de konkreta verktygen för att lösa uppgifterna som hör till texterna. Här fi nns rubriker som "Argumentera och debattera", "Utredande och vetenskapliga texter" och "Bästa språket". Längst bak hittar du dessutom guider för bl a källkritik och bild- och filmanalys.

BRUS Antologin
För att dessutom få ett historiskt perspektiv finns hänvisningar till framför allt äldre skönlitterära texter, sådana som kanske kan kallas klassiker, i Antologin. Därmed blir det tydligt för eleven att samma frågor har engagerat människan i olika tider. Här finns romanutdrag, noveller, lyrik och dramatik. Antologin är sorterad från nu till då och inleds med en dikt av Ann Jäderlund. Den avslutas med ett utdrag ur Gilgamesheposet världslitteraturens äldsta bevarade verk.

BRUS Handboken 2:a upplagan
Nu finns den mycket populära BRUS Handboken i en uppdaterad upplaga. Under rubriker som "Argumentera och debattera", "Utredande och vetenskapliga texter" och "Bästa språket" finns överblickbara arbetsgångar som hjälper eleven att utvecklas som talare, läsare och skribent. Längst bak finns guider för bl a källkritik och bild- och filmanalys. BRUS Handboken finns också som digitalbok med ljud.

BRUS Genrer
Vad är det som gör att jag som läsare direkt uppfattar att en text är argumenterande? Vad måste jag veta om texten för att läsa och tolka den på effektivast möjliga sätt? Och hur blir jag en skickligare skribent? Lars Melin guidar eleven genom ett antal texter som hör hemma i olika genrer men som har i princip samma innehåll. Med andra ord: han hjälper eleven att lyckas med språket. BRUS Genrer finns både som tryckt bok, som digitalbok med ljud och som e-bok.

BRUS Greppa texten!
I BRUS Greppa texten! får läsaren delta i sju olika experiment som konkret visar hur man hanterar texter för att förstå dem fullt ut. Boken presenterar lässtrategier och studieteknik på ett effektivt sätt. Författare till BRUS Greppa texten! och BRUS Genrer är Lars Melin, docent i svenska vid Stockholms universitet, författare till ett flertal populärvetenskapliga böcker om språk och en mycket uppskattad föreläsare. BRUS Greppa texten finns också som digitalbok med ljud.    

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr