Logo

>> Alla böcker A-Z

Mahlzeit 3 Elevbok

Av: Kicki Karlsson, Ann-Kristin Lindström, Gudrun Schornack

Bild 

Pris inklusive moms: 314 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789127634657
Upplaga:1
Förlag:Natur & Kultur
Utgivningsdatum:20030820
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:204 sidor
Vikt (g):620

Om boken

Vet dina elever om hur lika svensk- och tysktalande ungdomar är? Det märker de i Mahlzeit!

Mahlzeit A
Mahlzeit A är en allt-i-ett-bok för nybörjarna i årskurs 6. Den innehåller texter och övningar i åtta tematiskt indelade sektioner, och är avsedd för förbrukning. Temana är sådana som eleverna möter i sin vardag. Varje sektion inleds med ett överskådligt planeringsuppslag där sektionens mål, texter och övningar presenteras. Alla övningar har en symbol, så att eleverna snabbt kan se vad som övas. I A- och B-delarna, som är markerade med grön respektive blå kantfärg, lär sig eleverna grunderna. I C-delen, som är rödmarkerad, finns något svårare texter och övningar. I slutet av varje sektion görs en återkoppling till målen på planeringsuppslaget. Vid varje text presenteras de grundläggande glosorna i sin böjda form. Längst bak i boken finns dessutom utförliga styckeordlistor där orden presenteras i sin grundform.

Textbok B, C och D
Mahlzeit B innehåller fyra sektioner. Sektion 1, Neustart, fungerarsom repetition för de elever som redan arbetat med Mahlzeit A, men är också en bra start för dem som börjar med tyska i årskurs 7. Sektion 2, Das bin ich, handlar om familjen och olika fritidsaktiviteter.Sektion 3, In der Stadt, innehåller bl.a. texter om Berlin, Wien ochBern. I den sista sektionen, Du als Detektiv, får eleverna lära sig attbeskriva personer och lösa kluriga deckargåtor.

Mahlzeit C för årskurs 8 består av fyra sektioner på följande teman: Sektion 1, Jung sein, innehåller texter om hur det är att vara ung.Sektion 2, Zuhause, handlar om olika typer av boenden. Sektion 3, Interessen, tar bl.a. upp mobiltelefoner, datorer, fotboll och musik. I den sista sektionen, Unterwegs, får eleverna lära känna de tysktalande länderna.

Sektionerna i boken för årskurs 9, Mahlzeit D, behandlar ungdomskulturen i sektion 1, MEGA Das Jugendmagazin, ungdomars planer och farhågor inför framtiden i sektion 2, Zukunft, texter om kändatyskar, österrikare och schweizare i sektion 3, Wer ist wer?, samt texter om skola och traditioner i sektion 4, Drei Länder.

Varje sektion är indelad i fyra delar, A (grön), B (blå), C (röd) och D (brun). Innehållet i de gröna och blå delarna leder eleverna mot godkändnivån i tyska, medan den röda delen kräver en något större arbetsinsats. Den bruna delen innehåller litterära texter.

Längst bak i textboken, i Schatzkammer, finns minigrammatik, frasbank och alfabetiska ordlistor från tyska till svenska samt från svenska till tyska.

Övningsbok B, C och D
Övningsböckerna är avsedda för förbrukning, och innehåller ett stort antal övningar som eleverna kan välja bland. Varje sektion inleds med ett planeringsuppslag där innehållet respektive målen för sektionen presenteras. Här markerar eleverna de texter respektive övningar de ska arbeta med. Varje övning har en symbol som anger om eleverna övar att tala, skriva eller lyssna, eller om fokus ligger på ordinlärning eller textförståelse. I övningsböckerna finns dessutom utförliga styckeordlistor, med orden i grundform, för de gröna respektive blå delarna.

Digitalböcker
I serien ingår också digitalböcker. I dessa är all text inläst och dessutom har de sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, länkad innehållsförteckning, zoomfunktion och sparfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befi nner sig. Digitalböckerna säljs som abonnemang på webben. Läs mer på www.nok.se/laromedel

Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna innehåller lättlästa instruktioner för hur du arbetar med Mahlzeit, samt kopieringsunderlag med extraövningar, grammatikuppgifter och prov.

Facit till övningsbokens uppgifter och kopieringsunderlagen hittar du på www.nok.se/laromedel.

Inspelningar
På elev-cd:n fi nns alla texter och de 620¨ø‹øˆ`1‹Àø‹øˆ`A314|ILABˆ`A1‹ù‹øˆ`1$hù‹€£L18è‹ 1°ù‹ ì«\)1!)€ù‹!!ú‹1!ú‹ú‹àü‹Hú‹ ì«\)1xû‹àü‹øú‹ü‹!)pL1!r~ˆ œú‹pú‹øú‹pü‹id!1àú‹ !9789127634657A]7û‹Àú‹xû‹ú‹artikelnummer!AXû‹!! A!XãLO„û‹8û‹`~‹øú‹hanvisnings_isbn!AØû‹!!Mahlzeit 3 Elevbok!!xþ‹9!÷¢$ü‹øû‹pü‹`~‹`~‹bandtyp!9Ðÿ‹

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr