Logo

>> Alla böcker A-Z

Återvinning i konkurs

Av: Gertrud Lennander

Bild 

Pris inklusive moms: 688 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789139010029
Upplaga:3
Förlag:Norstedts Juridik AB
Utgivningsdatum:20040927
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:463 sidor
Vikt (g):671

Om boken

Under senare år har konkursrätten tilldragit sig ett mycket stort intresse. Inom konkursrätten intar reglerna om återvinning en viktig plats. Återvinningsreglerna, vilka innebär att vissa rättshandlingar som konkursgäldenären företagit under tiden före sin konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. I denna bok analyseras dessa regler på ett klargörande sätt. Framställningen inriktas i första hand på de i praktiken vanligaste fallen av återvinning, nämligen återvinning av betalning i olika former, av säkerställanden i efterhand och av otillbörliga förfaranden som faller under 4:5 KL. Därjämte behandlas bl.a. det grundläggande "nackdelskravet" och det närmare innehållet i återvinningspåföljden. I denna tredje upplaga av boken har hänsyn tagits till den utveckling som skett under de senaste tio åren.

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr