Logo

>> Alla böcker A-Z

Regelsamling i marknadsrätt

Av: Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Lars-Erik Ström, Thomas Carlén Wendels

Bild 

Pris inklusive moms: 536 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789139109518
Upplaga:12
Förlag:Norstedts Juridik AB
Utgivningsdatum:20081014
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:475 sidor
Vikt (g):869

Om boken

Den klassiska författningssamlingen för marknadsförare - aktualiserad upplaga! Innehåller lagstiftning och andra normer som reglerar företagens reklam och marknadsföringsåtgärder samt konsumentens ställning. Många avsnitt är uppdaterade och utökade, särskilt marknadsföringslagen (ny lag 1 juli 2008) och den moderniserade konkurrenslagstiftningen (1 november 2008). Den innehåller också Konsumentverkets föreskrifter och riktlinjer i urval, Upphovsrättslagen, Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt, Regler om mutor och bestickning, lotterilagen, Radio- och TV-lagen, Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd, Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam, Den köprättsliga lagstiftningen, Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna, Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel och läkemedel, Lag om skydd för företagshemligheter, Könsdiskriminerande reklam, Förteckning över EU-direktiv och normer i urval. Dessutom ingår numera även en ämnesindelad innehållsförteckning, förutom den kronologiska. Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom området. Boken kan lämpligen användas tillsammans med handboken

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr