Logo

>> Alla böcker A-Z

Arkivlagen : en kommentar

Av: Ulrika Geijer, Håkan Lövblad

Bild 

Pris inklusive moms: 470 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789139115816
Upplaga:2
Förlag:Norstedts Juridik AB
Utgivningsdatum:20180201
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:259 sidor
Vikt (g):385

Om boken

Arkiven sätts in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar som har tagit sig uttryck i bland annat e-myndigheter och servicemyndigheter samt e-förvaltning och e-arkiv. Även nya kommunikationssätt som sociala medier och digitaliseringen av arkiv för presentation på webben berörs. Det ges även inblickar i teori- och metodutveckling som nationellt inneburit övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning och en internationellt fastställd ledningssystemstandard för arkivverksamhet.
Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande författningar tillsammans med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt regleringen av behandling av personuppgifter. Det är mot denna bakgrund författarna har disponerat boken.
Den 1 januari 2018 ersätter kommunallagen (2017:725) kommunallagen (1991:900). Den 1 juli 2018 träder förvaltningslagen (2017:900) i kraft. Samtidigt upphör förvaltningslagen (1986:223) att gälla. Båda dessa lagändringar har beaktats i denna upplaga.

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr