Logo

>> Alla böcker A-Z

Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar

Av: Ulf Bernitz

Bild 

Pris inklusive moms: 267 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789139205227
Upplaga:2
Förlag:Norstedts Juridik AB
Utgivningsdatum:20090407
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:268 sidor
Vikt (g):398

Om boken

Svensk och europeisk marknadsrätt är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU. Svensk och europeisk marknadsrätt tar främst upp konkurrenslagstiftningens uppbyggnad, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden, möjligheterna till undantag, missbruk av dominerande ställning, koncentrationskontrollen samt förfarande och sanktioner etc. Här belyses bakgrundsvis EU:s inre marknadsrätt, skyddet för näringsfriheten, tillåtligheten av monopol och statsstöd, angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor m.m. Denna andra upplaga, kompletterad och fördjupad, behandlar rättsläget efter införandet av 2008 års svenska konkurrenslag.

Andra köpte också

(Häftad)

20110114

Av: Carl Hemström

276 kr

Introduktionsbok om juridiken kring ekonomiska och ideella föreningar. Den ger en översikt av en...[Läs mer]

(Häftad)

20090819

Av: Gunnar Karnell, Ulf Bernitz, Claes Sandgren, Lars Pehrson

Skickas omgående

506 kr

Immaterialrätt fokuserar i första hand på de immateriella rättigheternas utformning, faktiska...[Läs mer]
 

(Häftad)

20090720

Av: Åke Saldeen

Skickas omgående

402 kr

I boken behandlas frågor om fastställande och hävande av föräldraskap, adoption, barn genom...[Läs mer]

(Häftad)

20080826

Av: Ulf Jensen

Skickas omgående

321 kr

Fastighetspant är kreditmarknadens viktigaste säkerhet. Ämnet är därför betydelsefullt för stora...[Läs mer]
 

(Pocket)

20040204

Av: Torgny Håstad

Skickas omgående

56 kr

Bland nyheter kan nämnas att staten sedan 1 januari 2004 inte längre har företräde i samband med...[Läs mer]

(Häftad)

19960102

Av: Torgny Håstad

Skickas omgående

565 kr

Här behandlas: statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning...[Läs mer]
 

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr