Logo

>> Alla böcker A-Z

Barns livsvärld

Av: Tullie Torstenson Ed

Bild 

Pris inklusive moms: 247 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789144029290
Upplaga:1
Förlag:Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum:20030710
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:192 sidor
Vikt (g):282

Om boken

Att vara flicka eller pojke, att ha rötter i mer än en kultur, att vara barn och elev i möte med vuxna, att klara sig själv eller få särskilt stöd är erfarenheter som ingår i barns livsvärld i förskola och skola, i hem och på fritid. Hur upplevs de och vilka värderingar ger de upphov till? I Barns livsvärld får genus, etnicitet, generation, särskilt stöd och värderingar var sitt kapitel som också anknyts till teorier inom varje område. Det är samma ungdomar i år nio i grundskolan som berättar om sin barndom och uppväxt och på så vis blir en sammanhållande länk mellan kapitlen. Boken vill också visa att i den komplexa verkligheten kan det vara så att olika kategorier som genus och etnicitet antingen inte uppmärksammas alls, eller flätas samman, förstärker varandra och ger upphov till nya värderingar om t.ex. rättvisa eller rasism. Sådana sammanflätningar sker både i enskilda barns livsberättelser och i en skolmiljö, och boken ger många exempel på detta. Teorierna på de olika områdena innehåller gemensamma komponenter och kan vävas samman. Detta görs med hjälp av livstolkningsbegreppet och Merleau-Pontys fenomenologiska livsvärldsfilosofi. Boken riktar sig till studenter och forskare vid lärarutbildningen samt verksamma lärare.

Andra köpte också

(Häftad)

20070309

343 kr

Lärarutbildningen skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt, som också skall knytas...[Läs mer]

(Häftad)

20060613

Av: Robert Thornberg

Skickas omgående

330 kr

Både elever och lärare är intensivt involverade i sociala interaktioner och gruppsammanhang. Den...[Läs mer]
 

(Häftad)

20060516

Av: Helle Schjellerup Nielsen

304 kr

Den sociala samvaron i skolan spelar ibland större roll för barn och ungdomar än det som sker i...[Läs mer]

(Häftad)

19961104

Av: Gunilla O Wahlström

336 kr

I gruppen får barnen möjlighet att lära sig lyssna på varandra, se varandras positiva sidor och...[Läs mer]
 

271 kr

Syftet med denna bok är att visa på att förskolan är barns första skola. Boken tar fasta på de...[Läs mer]

(Häftad)

19990215

Av: Folke Vernersson

387 kr

I denna bok analyseras lärares tankar kring undervisningens vardag. Med hjälp av ett didaktiskt...[Läs mer]
 

(Häftad)

20030129

Av: Sven G Hartman

Skickas omgående

182 kr

Studenternas självständiga arbete med vetenskapliga texter har fått allt större vikt inom...[Läs mer]

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr