Logo

>> Alla böcker A-Z

Barn utvecklar sitt språk

Av: Karin Taube, Sven Strömqvist, Eva Magnusson, Caroline Liberg, Ingrid Häggström, Kenneth Hyltenstam, Ulrika Nettelbladt, Kristina Hansson, Niclas Abrahamsson, Kerstin Nauclér, Barbro Bruce, Monica Axelsson, Ulf Fredriksson, Christina Reuterskiöld, Lousie Bjar

Medarbetare: Caroline Liberg (Redaktör), Louise Bjar (Redaktör)

Bild 

Pris inklusive moms: 271 kr

Antal:

Skickas omgående.

Artikelnummer:9789144067438
Upplaga:2
Förlag:Studentlitteratur
Utgivningsdatum:20100816
Mediatyp:Bok/Häftad
Omfång:296 sidor
Vikt (g):427

Om boken

Hur lär sig barn uttal och grammatik? Hur utvecklas deras förmåga att samtala med andra? Och vad händer när samspelet med andra inte alls fungerar? I den här boken beskriver femton forskare barns talspråkliga och skriftspråkliga utveckling. Författarna behandlar såväl den normala första- och andraspråksutvecklingen som den som berörs av olika typer av hinder, t.ex. neuropsykiatriska problem eller dyslexi. De olika kapitlen rör bland annat frågan om det finns en biologiskt betingad kritisk period för språkinlärning, vilka faktorer som påverkar barns och ungdomars skolframgång, hur de utvecklar sin förmåga att läsa och skriva på egen hand samt deras möten med skriften och olika skriftspråkliga världar. Mer teoretiska resonemang, där grundläggande begrepp presenteras och förklaras, varvas med fallstudier som visar hur språkutvecklingen hos ett antal barn kan gestalta sig. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskola och tidig grundskola, men också till andra som i sin verksamhet möter barn som är i färd med att utveckla sitt språk, såsom specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och barnskötare. ANDRA UPPLAGAN

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr