Logo

>> Alla böcker A-Z

Mobbstopp

Bild

Artikelnummer: ABC0177

Skickas av oss inom 2 - 8 vardagar.

594 kr

Antal:

Info

Ingen elev ska behöva känna obehag inför att gå till skolan.
Ingen elev ska behöva bli illa behandlad i skolan.
Det är din och min skyldighet, som lärare och som rektor, att se till att alla elever mår bra.
En elev som mår dåligt lär sig ingenting.
En elev som är rädd kan inte fokusera på skolarbetet.
Hur ska vi lösa det?

André Baraldsnes, Olweus International AS rekommenderar Mobbstopp! och skriver bland annat:
"Vi vil med dette gi vår anbefaling av materiellet og bruk i forbindelse med införing og drift av Olweusprogrammet mot mobbing och antisocial atferd."


Genom observation, diskussion och rollspel, ska Mobbstopp öka elevernas inlevelse i och insikt om mobbning. På så sätt stimuleras de till aktiv handling mot mobbning i den egna miljön. Eleverna ska komma på, testa och utvärdera olika lösningar på mobbningssituationer. De ska också lyfta fram den “osynliga” kunskap som vi alla har om möten människor emellan och om mobbning och kränkande beteende.

När man lär sig saker så att det anknyter till områdena tanke - känsla - handling blir inlärningen effektiv. Mobbstopp integrerar de tre områdena.

Tar upp: ”Nätmobbning”, Osynlig, Slöjan, SMS-mobbning, Tissel tassel, Ny i klassen ...

Levereras med två uppsättningar kort - ger möjlighet till arbete i små grupper.

Innehåller: 2 x 20 A4-kort och lärarhandledning i A5. Förpackat i en A4-låda.

Författare: Cathrine Hedborg.
Illustratör: Lotta Ekholm.

Skolår 1 - 9

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr