Logo

>> Alla böcker A-Z

(Häftad)

20190118

382 kr

Tom

(Häftad)

20190111

Av: Heléne Thomsson

340 kr

Det här är en i stora drag sann historia om en organisationsförändring berättad ur...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190111

Av: Tony Rousmaniere

368 kr

Forskning visar att det är långt ifrån alla terapeuter som blir skickligare endast genom mer...[Läs mer]

(Häftad)

20190102

Av: Bertil Mårdberg, Leif Carlstedt

312 kr

Hur vet man att ett test fungerar? Hur vet man att testet mäter tillräckligt noggrant och inte är...[Läs mer]
 

(Häftad)

20181227

Av: Jan Trost, Irene Levin

329 kr

Att förstå vardagen ger en grundläggande introduktion till symbolisk interaktionism som är en av de...[Läs mer]

(Häftad)

20181130

Av: Björn Nilsson

319 kr

Relationer är människans livsnerv. De är avgörande för bland annat vår identitet, självbild och...[Läs mer]
 

(Häftad)

20181126

Av: Irena Makower

368 kr

Bristande självkänsla och perfektionism har kommit att bli centrala begrepp för hur vi ska förstå...[Läs mer]

(Häftad)

20181019

Av: Susanne Bergman, Camilla Blomqvist

329 kr

Den här boken inbjuder läsaren att reflektera över samtalets möjligheter och att pröva nya idéer....[Läs mer]
 

(Häftad)

20180913

Av: Bo Hejlskov Elvén

368 kr

Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende som bygger på...[Läs mer]

354 kr

Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok...[Läs mer]
 

(Häftad)

20180801

Av: Lars Tornstam

326 kr

Åldrandets socialpsykologi ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna nionde upplaga innehåller...[Läs mer]

(Häftad)

20180629

Av: Tom Barth, Christina Näsholm

375 kr

MI ? motiverande samtal ? är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt som visat sig vara...[Läs mer]
 

(Häftad)

20180612

Av: Paul Tough

319 kr

Vad är det som krävs för att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska få samma chans till...[Läs mer]

(Häftad)

20180528

Av: Jannis Angelis, Anna Russberg

305 kr

Lyckade förändringsarbeten kräver motiverad och delaktig personal, men framför allt konkreta...[Läs mer]
 

(Häftad)

20180411

Av: Lilja Cajvert

250 kr

Människors trauma påverkar alltid den som lyssnar. Berättelser om svåra livserfarenheter såsom...[Läs mer]

(Inbunden)

20180328

Av: Lars-Gunnar Lundh, Artur Nilsson

549 kr

Att vetenskapsteori och metodlära hänger ihop är utgångspunkten för denna bok. På ett unikt sätt...[Läs mer]
 

430 kr

Flickor med adhd blir ofta feldiagnostiserade och missförstådda. Under de femton år som gått sedan...[Läs mer]

(Häftad)

20180302

Av: Lars-Erik Berg

326 kr

Frågan om språket ger upphov till medvetandet eller tvärtom är urgammal. I neurovetenskapen hävdas...[Läs mer]
 

(Häftad)

20180115

319 kr

I vår tid breder den psykiska ohälsan ut sig och i debatten om dess uppkomst, vidmakthållande och...[Läs mer]

(Flexband)

20180101

Av: Hilmar Thór Hilmarsson

333 kr

Empati är ett medfött och naturligt sätt att samtala och därför en nyckel till mänskligt samarbete....[Läs mer]
 

(Häftad)

20171201

336 kr

I skärningspunkten mellan psykologi och juridik finns spännande och komplexa kunskapsområden....[Läs mer]

(Häftad)

20171121

Av: Ulla-Britt Selander, Håkan Nyman

294 kr

Många barn, ungdomar och vuxna utreds och bedöms av psykologer. Resultaten dokumenteras i...[Läs mer]
 

(Häftad)

20171103

Av: Niclas Almén

575 kr

Detta är en handbok om hur stress- och utmattningsproblem kan analyseras och interveneras....[Läs mer]

(Häftad)

20171031

Av: Mikael Lundgren

673 kr

Psykologi ? vetenskap eller galenskap? är utvecklat och anpassat för psykologi 1, 2a och 2b. I den...[Läs mer]
 

(Danskt band)

20170929

Av: Ross W Greene

305 kr

I Att växa tillsammans beskriver den välkände barnpsykologen Ross W. Greene hur man som förälder...[Läs mer]

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr