Logo

>> Alla böcker A-Z

(Häftad)

20190701

Av: Maria Grahn Farley

305 kr

År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter, ?Barnkonventionen?, svensk lag. Det är första...[Läs mer]

(Inbunden)

20190415

588 kr

Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i...[Läs mer]
 

776 kr

Elektroniken har förändrat formerna för kommunikation i grunden. Vilka lagar och regler gäller för...[Läs mer]

(Häftad)

20190411

Av: Arbetsgivarverket

641 kr

Regelverket för statlig anställning!Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190409

649 kr

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från...[Läs mer]

(Häftad)

20190405

Av: Johan Boucht

280 kr

Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av våld enligt svensk rätt....[Läs mer]
 

(Häftad)

20190403

649 kr

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från...[Läs mer]

357 kr

Praktiskt inriktad bok med redogörelser för regelverket för allmänna handlingar, offentlighet och...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190401

Av: Richard Wessman, Jakob Kraus, Ilze Lukins

205 kr

Verket belyser grunderna inom immaterialrätten.

(Häftad)

20190329

Av: Kamill Szeker

369 kr

Boken ger en översikt över allmänna bestämmelser, gällande branschdokument och författningar som...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190329

649 kr

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från...[Läs mer]

46 kr

Lagen om anställningsskydd är omdebatterad och skapar friktioner på svensk arbetsmarknad. Å ena...[Läs mer]
 

2302 kr

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen...[Läs mer]

(Häftad)

20190328

Av: Carl Anders Svensson

379 kr

Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat ?nät av regler som syftar till en...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190328

Av: Domstolsverket

1182 kr

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av...[Läs mer]

(Häftad)

20190327

Av: Anna Molin, Ulf Bokelund Svensson

404 kr

BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE visar hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett slutligt...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190327

Av: Justitiedepartementet

649 kr

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från...[Läs mer]

(Häftad)

20190327

213 kr

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från...[Läs mer]
 

318 kr

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det...[Läs mer]

(Häftad)

20190321

Av: Anna Singer

552 kr

Barnets bästa tillgodoseendet av barnets behov och intressen ska vara ledstjärnan vid alla...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190318

Av: Ulf Tivéus, Sara Jacobsson

654 kr

Den nya boken beskriver alla skatteregler och redovisningsregler för olika typer av finansiella...[Läs mer]

(Häftad)

20190315

Av: Karl Pfeifer

419 kr

Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat...[Läs mer]
 

294 kr

Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag som ska gälla från och med...[Läs mer]

(Inbunden)

20190315

Av: Bertil Bengtsson

1379 kr

Boken behandlar försäkringsavtalsrätten efter tillkomsten av 2005 års försäkringsavtalslag. Första...[Läs mer]
 

(Häftad)

20190312

Av: Finansdepartementet

213 kr

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från...[Läs mer]

Tom kundvagn

Summa totalt:

0 kr